XV Warmińsko – Mazurskie zawody matematyczne

20170407_105453XV edycja Warmińsko – Mazurskich Zawodów Matematycznych  organizowanych przez UWM w Olsztynie ruszyła już w listopadzie 2016 roku w zmienionej formie. Chętni  uczniowie i brali udział w szkolnych comiesięcznych eliminacjach, które zakończyły się marcu 2017 roku.

W cyklach przygotowawczych do zawodów  od listopada do marca brało udział około 500 uczniów z 43 szkół ponadgimnazjalnych. W kwalifikacyjnym do finału etapie marcowym wpisano 258 ocen pozytywnych, w tym co najmniej 80% punktów uzyskało 63 uczniów. W finałach XV edycji zawodów, które odbyły się 7 kwietnia 2017 roku w Olsztynie na UWM  brało udział 131 uczniów z 29 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 6 uczniów pani  Ireny Piotrowskiej  z klasy III d I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Uczestnicy zawodów zmierzyli się z zadaniami , o urozmaiconej tematyce i wysokim stopniu trudności, przygotowanymi przez pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki.  Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów sprawował dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował  rektor UWM w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, prezydent Olsztyna oraz kurator  Oświaty.

Tytuł laureata przyznano 19 uczniom. Na  liście tej znalazł się  Wojtek Wiśniewski, który zajął 8 miejsce i zdobył  indeks na wydział Matematyki i Informatyki na UWM. Jest to jego już czwarty indeks.
Dodatkowo poza dotychczasowym regulaminem zawodów przyznano tytuły finalisty zawodów. Tytuł przyznano osobom, które w obowiązkowym marcowym cyklu eliminacyjnym zdobyły co najmniej 80% punktów lub na finale uzyskały wynik pląsując się w pierwszej połowie najlepszych zawodników. Tytuł ten przyznano w związku z wystąpieniem władz wydziału do senatu uczelni z wnioskiem o nadanie finalistom uprawnień do przyjęcia na Wydział Matematyki i Informatyki z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Tytuł finalisty przyznano 3 uczniom z I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku: Markowi Lenczewskiemu, Martice Wiszniewskiej i Ani Perżyło. O decyzji senatu finaliści zostaną poinformowani osobiście przez organizatorów zawodów.
Osiągnięte przez uczniów wyniki uplasowały naszą szkołę na 8 miejscu wśród 14 wyróżnionych w 2017 roku w kategorii  najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie Warmii i Mazur oraz sąsiednich terenów i 6 miejsce w województwie Warmińsko- Mazurskim na 11 wyróżnionych. W kategorii najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w perspektywie trzech lat 2015-2016 –2017 znaleźliśmy się na 8 miejscu, a pani Irena Piotrowska została doceniona  za współpracę z organizatorami  zawodów oraz została  współorganizatorem tych zawodów.

Wszystkim uczniom a właściwie absolwentom szkoły dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych, realizacji planów zawodowych i życiowych.

20170407_105453