XVI Dni Kultury Ukraińskiej

W dniach 23-24 czerwca 2102r. odbyły się w Giżycku XVI Dni Kultury Ukraińskiej. Głównym celem tej imprezy była prezentacja kultury ukraińskiej, tradycji, zwyczajów, popularyzacja muzyki,  śpiewu oraz  integracja  społeczności polskiej  i ukraińskiej. W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie około 200 artystów z Polski i Ukrainy.  

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Cyfryzacji i Administracji, Urzędu Miejskiego w Giżycku, Rady Miejskiej Miasta Dubna, Powiatu Giżyckiego, Urzędu Gminy w Giżycku oraz przy wsparciu prywatnych sponsorów jak i wolontariuszy działających na rzecz Związku Ukraińców w Polsce – Koło w Giżycku.    

W sobotę podczas Dni Kultury Ukraińskiej mieliśmy możliwość obejrzenia w Giżyckim Centrum Kultury spektaklu „Elegia Styks” wg powieści Olgi Tokarczuk „Ostatnie historie”  – spektaklu poświęconego 65 rocznicy Akcji „Wisła” w wykonaniu Lwowskiego Muzyczno – Dramatycznego Teatru im. Jurija Drohobycza.       

W niedzielne popołudnie na Plaży Miejskiej w Giżycku odbył się galowy koncert, w  którym artyści z Polski i Ukrainy prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne jak i muzyczne.  W programie koncertu zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Dumka” z Górowa Iławeckiego, Zespół „Białe Kruki” z Kruklanek, Dziecięcy zespół pieśni i tańca „Nadija” z Dubna, Zespół łemkowski „Dollars Brothers” z Gorlic, muzyk wirtuoz Wasyl Hamar z Drohobycza i śpiewaczka Hałyna Mosijczuk z Dubna.                                                          

Obchody tego święta uświetniła obecność przedstawicieli  placówek dyplomatycznych, władz samorządowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych oraz przedstawicieli miast partnerskich Giżycka i Dubna.