XVI edycja konkursu grantowego „Na Dobry Początek!”

Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wspieranie form innowacyjnej edukacji jak i zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 2-9 lat.
Od tego roku Fundacja BGK zaprasza szkoły oraz przedszkola publiczne do składania wniosków bezpośrednio. Oprócz tych organizacji, aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Zgłoszenia do 31 maja 2023 r. Wyniki rekrutacji 5 września br.
W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów,
które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.
Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/na-dobry-poczatek/

Źródło: Fundacja BGK