* XVII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

Posiedzenie XVII Sesji Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XVI sesji z dnia 29 marca 2012 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011” – DRUK nr 1.
 7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Św. Faustyny – DRUK nr 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Giżycku – DRUK nr 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Giżycku, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku – DRUK nr 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Dywizji im. T. Kościuszki 16 – DRUK nr 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku przy ul. Białostockiej 3 – DRUK nr 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. – DRUK nr 7.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012 – DRUK nr 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Stanowiska w sprawie uczczenia czterechsetlecia nadania praw miejskich Miastu Giżycko – DRUK nr 9.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Krystyna Kralkowska