XVIII Giżyckie Regaty Rząd – Samorząd już za nami

DSC_030727 maja 2017 roku w Porcie Ekomarina odbyły się Giżyckie Regaty Rząd – Samorząd organizowane corocznie przez Powiat Giżycki, Miasto Giżycko oraz Gminę Giżycko.

W tym roku zaproponowano żeglarzom nową formułę – wyścigi łodzi typu „DZ”. Wystartowało 5 łodzi, w każdej 10 załogantów i sternik. Rywalizacja polegała na rozegraniu jednego wyścigu na wiosłach na trasie 200 m oraz jednego na żaglach na wyznaczonej trasie.

Stronę rządową na Regatach reprezentowało: Ministerstwo Energii, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralne Biuro Śledcze oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Załogę samorządową reprezentowali żeglarze: Powiatu Lęborskiego, Miasta Tychy, Miasta Giżycka, Gminy Giżycko oraz Powiatu Giżyckiego.

Regaty wygrała załoga rządowa reprezentująca Ministerstwo Energii ze sternikiem panem Andrzejem Piotrowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii, na drugim miejscu uplasowała się załoga Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ze sternikiem panią Reginą Flis, natomiast trzecie miejsce zajęła załoga samorządowa ze sternikiem Romanem Łożyńskim, Zastępcą Burmistrza Giżycka.

Zwycięzcom Regat serdecznie gratulujemy !

DSC_0027Ponadto podczas oficjalnego otwarcia XVIII Giżyckich Regat Rząd – Samorząd odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Giżyckim a Powiatem Lęborskim. Celem współpracy jest nawiązanie partnerskich stosunków, poprzez dążenie do określenia i osiągnięcia wspólnych celów na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, opierając się na wymianie doświadczeń i informacjo pomiędzy samorządowcami obu powiatów.