XVIII Giżyckie Regaty Rząd – Samorząd

To już XVIII edycja Giżyckich Regat Żeglarskich „Rząd – Samorząd”. Jak co roku regaty odbędą się na jeziorze Niegocin. W imprezie tradycyjnie udział wezmą przedstawiciele ministerstw i instytucji rządowych, samorządowcy z Warmii i Mazur oraz innych regionów Polski, przedstawiciele gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych. Do tej pory załogi ścigały się na jachtach klasy Omega. W tym roku zaproponowano nową formułę – WYŚCIGI ŁODZI TYPU „DZ”. Wystawionych zostanie 5 łodzi, trzy dla strony rządowej i dwie dla samorządowej. W każdej z łodzi startuje 10 załogantów oraz sternik.

Uroczyste otwarcie: 27 maja 2017 r. (sobota), godz. 10.00 – Port Ekomarina w Giżycku

godz. 11.15 – 1 wyścig klasyfikowany na wiosłach

godz. 11.45 – 2 wyścig klasyfikowany na żaglach

godz. 14:15-15.00 – uroczyste podsumowanie regat

Swój udział w Regatach potwierdził Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Energii. W regatowych zmaganiach wezmą udział załogi reprezentujące m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Centralne Biuro Śledcze Policji, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki,  Powiat Lęborski, Urząd Miasta Tychy, Urząd Miejski w Giżycku oraz Powiat Giżycki. Pierwsze trzy załogi otrzymają puchary, przewidziano też nagrody towarzyszące.

Historia regat

Pierwsza edycja imprezy odbyła się we wrześniu 2000 roku. Jej inicjatorami byli ówcześni przewodniczący rad: Rady Powiatu w Giżycku – Stefan Orczyc – Musiałek i Rady Miejskiej -Sławomir May. W regatach wzięło udział siedem załóg, dwie rządowe i pięć samorządowych. Drużynę rządową prowadził Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, drugą rzecznik rządu Krzysztof Luft.

Zwycięzcą pierwszych regat była załoga rządowa, której sternikiem był Premier, drugie miejsce przypadło samorządowcom – załodze Miasta Giżycka, sterowanej przez radcę prawnego Jana Małeckiego. Swoje umiejętności oraz zamiłowanie do żeglarstwa Premier RP prof. Jerzy Buzek potwierdził zresztą zwycięstwem w kolejnych regatach. W żeglarskich zmaganiach w latach poprzednich, uczestniczył również dwukrotnie Wicepremier, a potem Marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Natomiast we wcześniejszych edycjach regat organizowanych jako Puchar Premiera, uczestniczyła Premier Hanna Suchocka, Tadeusz Mazowiecki oraz Włodzimierz Cimoszewicz.

Powodzenie samej imprezy oraz szerokie echo w mediach krajowych spowodowało, że na trwałe zagościła ona w żeglarskim kalendarzu Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jubileuszowych 10. regatach udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Zgłosiły się aż 33 załogi, z których 14 reprezentowało sferę rządową w postaci poszczególnych ministerstw. Wśród załóg samorządowych znalazły się m.in. reprezentacje: Słupska, Kłodzka, Nowej Rudy, Rudy Śląskiej, Grodziska Mazowieckiego, Ełku, jak również samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Organizatorami i gospodarzami regat są niezmiennie trzy samorządy: Powiat Giżycki – reprezentowany przez Starostę Giżyckiego Wacława Strażewicza, Miasto Giżycko –Burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza oraz Gmina Giżycko – Wójta Marka Jasudowicza.