XX Giżyckie Regaty Żeglarskie Rząd – Samorząd 2019

11 maja 2019 r. na jeziorze Niegocin odbyła się XX edycja Giżyckich Regat Rząd-Samorząd, których współorganizatorem jest Powiat Giżycki. W imprezie tradycyjnie udział wzięły reprezentacje ministerstw, instytucji rządowych i klubów parlamentarnych, samorządowcy z Warmii i Mazur oraz innych regionów Polski, przedstawiciele miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

Trzy i czteroosobowe załogi ścigały się na jachtach typu Omega. Bazą regat był port AZS COSA Wilkasy.

Organizatorami i gospodarzami regat są niezmiennie trzy samorządy: Miasto Giżycko i jego burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Gmina Giżycko z wójtem Markiem Jasudowiczem oraz Powiat Giżycki ze starostą Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim.

Historia regat…
Pierwsza edycja imprezy odbyła się we wrześniu 2000 roku. Jej inicjatorami byli ówcześni przewodniczący Rady Powiatu Giżyckiego Stefan Orczyc-Musiałek oraz Rady Miejskiej w Giżycku Sławomir May. W regatach wzięło udział siedem załóg, w tym dwie rządowe i pięć samorządowych. Drużynę rządową prowadził Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek, drugą rzecznik rządu Krzysztof Luft.

Zwycięzcą pierwszych regat była załoga rządowa z Premierem w roli sternika, drugie miejsce przypadło samorządowcom – załodze Miasta Giżycka, sterowanej przez radcę prawnego Jana Małeckiego. Swe umiejętności oraz zamiłowanie do żeglarstwa Premier RP prof. Jerzy Buzek potwierdził zresztą zwycięstwem w kolejnych regatach. W żeglarskich zmaganiach w latach poprzednich uczestniczył także dwukrotnie Wicepremier, a potem Marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Z kolei we wcześniejszych edycjach imprezy organizowanych jako Puchar Premiera brali udział Hanna Suchocka, Tadeusz Mazowiecki i Włodzimierz Cimoszewicz.

Podczas 10. edycji regat „Rząd – Samorząd” w roku 2009 nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Portu Ekomarina Giżycko, dziś nowoczesnego i największego na Mazurach portu pasażerskiego oraz jachtowego, gdzie odbywają się jedne z najważniejszych śródlądowych wydarzeń regatowych w kraju .

Powodzenie samej imprezy oraz szerokie echo w mediach krajowych spowodowało, że na trwałe zagościła ona w żeglarskim kalendarzu Giżycka i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W jubileuszowych, 10. regatach udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Zgłosiły się aż 33 załogi, z których 14 reprezentowało sferę rządową w postaci poszczególnych ministerstw. Po raz kolejny akces do zawodów zgłosili parlamentarzyści. Wśród załóg samorządowych znalazły się m.in. reprezentacje Słupska, Kłodzka, Nowej Rudy, Rudy Śląskiej, Grodziska Mazowieckiego, Ełku, jak również samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wyniki oficjalne:
1. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
2. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. PGW Wody Polskie RZGW Białystok
4. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku
5. Miasto Giżycko
6. Zarząd Mienia Skarbu Państwa m. st. Warszawy
7. Powiat Giżycki / Zarząd Dróg Powiatowych
8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]
9. Grodzicki Klub Żeglarski „Czysty Wiatr”
10. Gmina Nowa Ruda
11. Gmina Giżycko
12. Załoga Posła Kossakowskiego
13. Ministerstwo Energii – Załoga B
14. Miasto Tychy
15. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
16. Ministerstwo Energii – załoga A
17. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa WNS w Giżycku

zdjęcia: Gmina Giżycko / GOKiR Wilkasy