XXIII edycję akcji „Góra Grosza”

28.03.2023 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku podsumowano XXIII edycję akcji „Góra Grosza” zorganizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dzieciom, w szczególności tym, wychowującym się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Wolontariusze MOS z pomocą wychowawców podliczyli, zapakowali, a następnie udali się na Pocztę celem przesłania zebranych pieniędzy na adres organizatora.
Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy!
„Pomaganie ma większą moc, gdy działa się razem”.

Źródło: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku