* XXIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXIX Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 29 maja 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXVIII sesji z dnia 25 kwietnia 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
7.    Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu giżyckiego.
8.    Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu giżyckiego.
9.    Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w powiecie Giżyckim na lata 2013 – 2016”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Powiatu Giżyckiego z Powiatami Mrągowskim, Piskim i Węgorzewskim w celu opracowania i realizacji wspólnej Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”.
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendium.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.