* XXV Sesja Rady Powiatu

 

Termin: 11.02.2013 r.; godz. 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z konferencji nt. Koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, która powstała w projekcie współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007 – 2013.
4.    Informacja Starosty o podjętych działaniach Zarządu Powiatu związanych z przekształceniem SP ZOZ w Giżycku w spółkę prawa handlowego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku – projekt uchwały został przekazany wraz z materiałami na XXIV sesję.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie sesji.