* XXVI Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXVI Sesja Rady Powiatu w Giżycku w dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołów XXIV sesji z dnia 31 stycznia 2013 r. i XXV sesji z dnia 11 lutego 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  za rok 2012 oraz informacja  o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim za rok 2012
7.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2012
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku
9.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie sesji.