XXVII finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 7-8 czerwca 2013 r. w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się XXVII finał Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym etapie wzięli udział najlepsi uczniowie w swoich okręgach z całej Polski w dziewięciu blokach tematycznych:

 

 

– produkcja roślinna,
– produkcja zwierzęca,
– mechanizacja rolnictwa,
– ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
– ochrona i inżynieria środowiska,
– żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
– agrobiznes,
– leśnictwo,
– architektura krajobrazu.

Naszą szkołę – Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku – reprezentowali Aneta Ladachowska z klasy IV TAK (zdobywczyni drugiego miejsca w eliminacjach okręgowych), Kamila Januszczyk z klasy IV TAK (zdobywczyni trzeciego miejsca w eliminacjach okręgowych) oraz Piotr Libudzki z klasy III TIŚ (zdobywca trzeciego miejsca w eliminacjach okręgowych). Obie dziewczyny startowały w bloku architektura krajobrazu, Piotrek reprezentował blok ochrony i inżynierii środowiska.

Mimo ogromnej konkurencji i bardzo wysokiego poziomu wszystkich uczestników nasi uczniowie zdobyli tytuły laureata – Kamila Januszczyk oraz finalisty – Aneta Ladachowska i Piotrek Libudzki w swoich blokach tematycznych.
Jest to ogromny sukces, gdyż zarówno laureaci jak i finaliści przyjmowani są na uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zakresem bloków tematycznych, w których startowali – z czego skorzystały już dziewczyny.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2007 r. § 112 (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – uczestnicy eliminacji centralnych Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, związanych z obszarami kształcenia zawodowego.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Magdalena Czaus

 

 Fot. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku