* XXVII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

Termin: 22 marca 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXVI sesji z dnia 28 lutego 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za rok 2012 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
7.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2012
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie giżyckim: DEBATA
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zespołów szkół niektórych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki
10.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji niektórych szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki
11.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu dotyczących planu utrzymania i rozbudowy sieci dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na lata 2013 – 2020
12.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2013 – 2029
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.