* XXVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku – 25 kwietnia 2013 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXVII sesji z dnia 22 marca 2013 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Zapoznanie się ze stopniem aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – referuje przedstawiciel Samorządu Województwa.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w 2012 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie sesji.