* XXXIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 31 października 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXII sesji z dnia 26 września 2013 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Wystąpienie dr hab. Zbigniewa Brodzińskigo – propozycje zmian Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Giżyckiego – projekt analizy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich.
7.    Informacja o złożonych wnioskach o dofinansowanie działań powiatu i ich efektach w latach 2011 – 2013.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
10.    Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Giżyckiego w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2012.
11.    Informacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku  w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2012.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie sesji.