* XXXIV Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXXIII sesji z dnia 31 października 2013 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego w powiecie. 
 7. Spotkanie z pełnomocnikiem Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw obchodów setnej rocznicy I wojny światowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2013.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.