* XXXVI Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

 

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Przyjęcie przez Radę protokołu XXXV sesji z dnia 20 grudnia 2013 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Podsumowanie pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2013.
 7. Podsumowanie pracy Rady Powiatu za rok 2013.
 8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Powiatu na rok 2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.