* XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku

 

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Giżycku odbędzie się w dniu 27 marca 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie wymaganego quorum.
2.    Przyjęcie przez Radę protokołu XXXVII sesji z dnia 27 lutego 2014 r.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Powiatu i zapytania radnych.
5.    Wolne wnioski i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Giżycku za rok 2013 oraz informacja  o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
7.    Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013
8.    Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu
9.    Sprawozdanie Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku z oceny realizacji poszczególnych zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 – 2014
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez Powiat Giżycki Przedszkola Specjalnego w Giżycku
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok 2014
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2014
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.