Z okazji XXXI rocznicy wyborów samorządowych

Dziś jest Dzień Samorządu Terytorialnego – to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.
Z okazji XXXI rocznicy wyborów samorządowych składamy mieszkańcom Powiatu Giżyckiego wielkie słowa uznania i podziękowania za udział w rozwoju naszych małych ojczyzn.
Samorząd terytorialny jest przede wszystkim wspólnotą wszystkich mieszkańców danego terytorium, a więc każdy z nas i wszyscy razem budujemy i zmieniamy najbliższą nam rzeczywistość. Czynimy to również za pośrednictwem naszych przedstawicieli, wybieranych w demokratycznych wyborach do rad gmin i powiatów oraz sejmików województw.
Życzymy wszystkim członkom naszych wspólnot realizacji kolejnych, własnych i wspólnych planów oraz marzeń.

Święto samorządu to także Dzień Pracownika Samorządowego. Z tej okazji wszystkim Pracownikom Samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę dla dobra lokalnych społeczności. Dziękujemy za wszystkie kreatywne pomysły i zaangażowanie. Życzymy wytrwałości, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań.

Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki
Monika Łępicka-Gij – Przewodnicząca Rady Powiatu w Giżycku