Z wizytą w Alytus…

22 listopada br. w Alytus odbyła się konferencja zatytułowana „Metody wychowawcze stosowane w celu wykształcenia u uczniów nawyków poszanowania infrastruktury publicznej na przykładzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Giżycku i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Alytus”.

W konferencji wzięło udział 30 przedstawicieli giżyckich szkół. Oprócz części merytorycznej konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia szkoły w Alytus od wewnątrz podczas normalnego dnia jej funkcjonowania.

 

Opracowała: Katarzyna Pawliczuk