Z wizytą w Solecznikach…

W dniach 25-26 czerwca 2013 r. odbył się wyjazd wspomnieniowo-integracyjny do Solecznik mieszkańców Giżycka, związanych z rejonem solecznickim, oraz młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku.  Pomysł takiej wycieczki powstał podczas jednego z wcześniejszych wyjazdów samorządowców giżyckich do Solecznik. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy Miasta Giżycka i Powiatu Giżyckiego.

 

Rejon solecznicki – położony w południowo – wschodniej części Litwy w powiecie wileńskim jest bardzo specyficznym miejscem . Na 38.428 mieszkańców 79% jest narodowości polskiej. Pozostałe narodowości są mniejszością – 9,4% Litwini, 5,8% Rosjanie, 3,8% – Białorusini, 1,4% – inne narodowości. W rejonie znajduje się 13 starostw (odpowiednik polskich gmin): Sołeczniki, Ejszyszki, Biała Waka, Jaszuny, Dziewieniszki, Koleśniki, Podborze, Turgiele, Butrymańce, Gierwiszki, Kamionka, Poszki, Dajnowa.

Z propozycją uczestnictwa w wyjeździe studentom Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku wystąpiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Giżycku Małgorzata Czopińska i Starosta Powiatu Giżyckiego. Pani Czopińska zaproponowała również, by seniorom towarzyszyła młodzież, również mająca korzenie w tamtym rejonie i szybko znalazła się dziesiątka chętnych uczniów. Towarzyszyła im wicedyrektor szkoły Beata Budzińska. Wyjazd miał więc nie tylko charakter wspomnieniowy, ale także integracyjno-międzypokoleniowy.

Organizacją wyjazdu zajęła się dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska. Grupie towarzyszyła też Radna Miejska Genowefa Kiezik oraz Komendant Straży Miejskiej Dariusz Gajownik.  Stroną zapraszającą były oczywiście władze Solecznik i spotkanie z merem było bardzo ważnym punktem programu. W trakcie całego pobytu ciepłą opieką otoczył grupę Przewodniczący Rady Solecznik Jarosław Wojciechowicz, który na co dzień jest aktywnym  przedsiębiorcą. Uczestnicy wycieczki dotarli do miejsc, gdzie ich rodziny mieszkały i z którymi wiązały się wzruszające wspomnienia. Niektórzy dopiero po wielu latach odwiedzili miejsca swoich dziecięcych zabaw, kościoły, w których dokonywały się ważne sakramenty jak chrzest czy komunia. W  kilku przypadkach okazało się, że dawnych domów już nie ma, a w niektórych, że jeszcze można odnaleźć swoje rodziny. Wielu wzruszeń dostarczył spacer po cmentarzu w Ejszyszkach czy spotkanie z opiekunką  Domu Polskiego w tej samej miejscowości. Drugiego dnia pobytu zaplanowano zwiedzanie Wilna, a także spacer po Nowej Wilejce, z którą też niektóre osoby były związane. Pobyt na Litwie był także okazją do spotkania z przedstawicielką tamtejszego Uniwersytetu III Wieku, z którą dyrektor Ewa Ostrowska nawiązała wstępne kontakty i rozważano możliwości współpracy. Przede wszystkim jednak pobyt w rejonie solecznikowskim był wspaniałą lekcją patriotyzmu. Mieszkający tam Polacy są bardzo otwarci na gości z Polski , niezwykle życzliwi i przyjaźni. Wzbudzają szacunek swoją religijnością  i pokorą. Mieszkają w kraju, gdzie o swoją polskość muszą ciągle walczyć i nie jest łatwo im być patriotami. Szkoda, że w naszym kraju o prawdziwym patriotyzmie czasem się zapomina…

 

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku

 

 

Spotkanie z Merem Rejonu Solecznickiego – Zdzisławem Palewiczem

Pod Ostrą Bramą w Wilnie

 

 

Strona internetowa Rejonu Solecznickiego: www.salcininkai.lt