Z wizytą w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie

4 maja 2022 roku Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie odwiedziła międzynarodowa grupa 40 nauczycieli z Litwy, Łotwy i Polski w ramach projektu Erasmus+ pt. „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” aby poznać metody i formy pracy z czytelnikiem. Po zapoznaniu się z prezentacją działów, grupa poznała biblioteczne zasoby cyfrowe i analogowe, zabytkowe oraz nowe księgozbiory, ofertę kulturalno-edukacyjną, pracownie oraz plany projektowe na przyszłość.
Wizytę zorganizowała pani Bożena Giedziuszewicz, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku – powiatowej jednostki organizacyjnej realizującej projekt.
Bardzo dziękujemy Panu Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za ciepłe przyjęcie, profesjonalizm i zaangażowanie podczas prezentowania i oprowadzania po bibliotece.

 

Fot. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie