Za nami XXII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

W dniach 7-8 października br. odbyły się XXII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej, przy wsparciu finansowym Powiatu Giżyckiego.
Wystąpili: Skrzypaczka Oksana Biłopolśka z Zaporoża, Zespół Bandurzustek „Elegia” z Klevania, Kwartet „Lubystok” z Krzemieńca, chórzyści z Gdańska, Olsztyna, Giżycka oraz chóry Ukraińskie z Dubna, Równego, Klevania, Ratnego.
W koncertach wziął udział Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski. Starosta otrzymał od Oddziału Mazurskiego w Giżycku Związku Ukraińców w Polsce podziękowanie za wsparcie finansowe XXII Międzynarodowych Koncertów Muzyki Cerkiewnej.

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Cerkiew Wydminy