#Zabierz5zLasu

Trwa akcja zorganizowana przez Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska #Zabierz5zLasu, polegająca na zebraniu podczas leśnego spaceru 5️ śmieci i wyrzuceniu ich do śmietnika.
Odpady, takie jak puste butelki, torebki foliowe, papierowe opakowania mogą stanowić zagrożenie dla leśnych zwierząt
Dajmy dobry przykład i inspirujmy innych do pozytywnego działania na rzecz ochrony środowiska i czystości lasów

informacja: Ministerstwo Środowiska