Zaczytani w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Brzechwy w Giżycku

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku, którego organem prowadzącym jest Powiat Giżycki biorą udział w akcji organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Szkolnym koordynatorem akcji jest samorząd uczniowski i p. Monika Czerep – pracownik SOSW w Giżycku.
Fundacja Zaczytani.org wspiera SOSW od 2 lat przesyłając książki przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Książki pozyskiwane są przez Fundację z organizowanej co roku akcji „Wielka Zbiórka Książek”.
Część książek, która trafiła do SOSW w Giżycku zasili szkolną bibliotekę, część zostanie przeznaczona na nagrody za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkolne a część uczniowie zabiorą do domu. Utworzony został także punkt dla rodziców i przyjaciół szkoły, gdzie można wybrać książkę dla siebie. Ze zbioru książek korzystają także pracownicy szkoły.
 
informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku