Zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o realizowanych w 2020 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych zadaniach inwestycyjnych, w tym m.in. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola

Szczegółowe informacje o inwestycjach uzyskać można „klikając” na poszczególne pozycje na liście: