Zajęcia edukacyjne w Stacji Badawczej PAN

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych (IIC, IIIB oraz IVEG) I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, brali udział w zajęciach popularyzujących bioróżnorodność Puszczy Piskiej. Zajęcia prowadzone były przez dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krzysztofa Wittbrodta. Wykłady składały się z dwóch części – niezwykle ciekawej części wykładowej na temat bogactwa ekosystemów Puszczy Piskiej oraz drugiej – plenerowej. Młodzież wyposażona w lornetki powędrowała leśną ścieżką edukacyjną poszukując sójek, zięb i dzięciołów oraz wszystkiego, czego nie można zobaczyć siedząc w szkolnych ławkach.

 

Źródło informacji: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku