Zajęcia psychoedukacyjne „Nie Jesteś Sam 2.0”

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii rozpoczęły się zajęcia psychoedukacyjne w ramach autorskiego projektu „Nie Jesteś Sam 2.0” finansowanego w całości przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

Źródło informacji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku