Zajęcia z chemii na Politechnice Warszawskiej

16 marca br. dwunastoosobowa grupa uczniów Technikum Nr 3  Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku pod opieką Pani wicedyrektor H. Rommel pojechała na Politechnikę Warszawską. Wyjazd  zorganizowany był w ramach projektu Archimedes. Jego celem były zajęcia laboratoryjne z chemii.

Politechnika Warszawska to najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Kształci kolejne pokolenia inżynierów już od około 180 lat. Za datę powstania szkolnictwa technicznego w Warszawie przyjmuje się rok 1826, w którym została otwarta Szkoła Przygotowawcza. Inicjatorem powstania tej szkoły był Stanisław Staszic – wszechstronny uczony i działacz oświaty. Niestety została zamknięta w ramach represji po wybuchu Powstania Listopadowego. W 1898 roku powołano Instytut Politechniczny. Nazwa Politechnika Warszawska funkcjonuje od 1915 roku.

Po spotkaniu z pracownikiem Muzeum uczniowie udali się na Wydział Chemiczny, gdzie mieli okazję obejrzeć dużą pracownię chemiczną oraz studentów podczas zajęć. Uczniowie technikum mogli się poczuć jak studenci, gdy zostali podzieleni na dwie grupy i pod okiem pracowników naukowych uczelni wykonywali doświadczenia. Dotyczyły one reakcji jonowych i redox, a także elektrolitycznego nanoszenia metali na przykładzie niklowania. Zajęcia były bardzo ciekawe, ponieważ pozwalały zobaczyć, jak w praktyce wyglądają procesy, o których uczą się na lekcjach chemii. Przed ćwiczeniami uczestniczyli w wykładzie, który okazał się… bardzo przystępny.