Zajęcia z pierwszej pomocy

3W internacie Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku kontynuowane są zajęcia dla jego mieszkańców z pierwszej pomocy. Tematyka zajęć w październiku obejmowała naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt i dzieci oraz postępowanie w typowych urazach: oparzeniach, ranach i złamaniach. W zajęciach wykorzystano fantomy oraz imitacje różnych ran.