Zakład Aktywności Zawodowej ze złotą statuetką LODOŁAMACZE 2022

W Bydgoszczy rozstrzygnięty został regionalny etap Konkursu Lodołamacze. Statuetki przyznano pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami z czterech województw, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego.

Lodołamacze to wyróżnienia przyznawane pracodawcom, którzy nie boją się zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. To nagroda za promowanie likwidacji barier i łamanie stereotypów. Organizatorzy Konkursu Lodołamacze doceniają też przedsiębiorstwa, firmy i instytucje dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Statuetki przyznawane są w dziewięciu kategoriach. Za 2. i 3. miejsce wręczane są medale.

Dwa laury trafiły do instytucji i firm z Warmii i Mazur. W kategorii „Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa” zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka (to drugi lodołamacz w historii zakładu, który od 18 lat kruszy lody na rynku pracy zatrudniając i rehabilitując osoby niepełnosprawne.). Z kolei „Zdrową Firmą” został olsztyński Michelin.

Gala, która odbyła się w Bydgoszczy, obejmuje cztery województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Laureaci etapów regionalnych wezmą udział w etapie centralnym, który odbędzie się 6 października br. w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

Źródło informacji: https://olsztyn.tvp.pl/62779638/lodolamacze-przyznane-statuetki-trafily-min-na-warmie-i-mazury

Fot. Gazeta Giżycka