Zakończenie praktyk zawodowych młodzieży z Alytusa

W piątek (25.11.br.) zakończyli praktyki zawodowe kucharze i malarze z Alytuskiego Centrum Zawodowego. Przyszli kucharze gotowali razem z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz pomagali przygotowywać posiłki w Domu Pomocy Społecznej. Przyszli malarze pomalowali bibliotekę Zespołu Szkół Zawodowych. Nasi goście z Litwy zwiedzali też Giżycko, Ryn, jeździli na łyżwach oraz brali udział w Andrzejkach w DPS.

 

Źródło informacji: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku