Zakończenie projektu „TIK-amy z kulturą w sieci”

13 stycznia 2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku odbyło się oficjalne zakończenie projektu „TIK-amy z kulturą w sieci: I LO z Giżycka poznaje podstawy technologii komunikacyjno-informacyjnych i przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu swojej kadry i młodzieży”, w ramach programu Erasmus + krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej. W uroczystości wzięli udział: Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski, ekspert TIK Pan Antonios Karatzios, opiekun Projektu z ramienia Izby Polsko-Greckiej Pani Barbara Geresz, księgowa projektu Pani Kinga Mułyk, koordynatorzy projektu: Panie Mariola Plaugo i Agnieszka Łobodzińska. Uczestnicy projektu przedstawili prezentację, która podsumowała działania w ramach projektu oraz mobilność w Grecji. Przyjęte w projekcie cele i założenia, zostały w pełni zrealizowane. Po prezentacji Starosta wręczył uczestnikom projektu certyfikaty i pogratulował owocnej pracy podczas trwania projektu.

 

 

Źródło informacji: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku