Zakończono cykl warsztatów z klasami maturalnymi w II LO

W dniu dzisiejszym Pani Ilona Przytocka-Sepko z Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Giżycku zakończyła cykl warsztatów z klasami maturalnymi w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku.
Tematem przewodnim spotkania było doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania czasem. Poruszane kwestie dotyczyły m.in. planowania i organizowania swojego dnia, budowania odpowiedzialnej postawy w swoim życiu oraz próby odpowiedzi na pytanie: czy perfekcjonizm pomaga w zarządzaniu swoim czasem? Spośród uczestników warsztatów zostały rozlosowane pakiety gadżetów WSB.

Źródło: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku