Zakończono kolejne inwestycje w szkołach powiatu

Budowa ogrodzenia wokół boiska i sali sportowej przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu:
Jest to działanie dodatkowe w projekcie „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska. Było ono możliwe do realizacji, ponieważ główne działanie inwestycyjne w tym projekcie, czyli budowa boiska, została wykonana za kwotę niższą niż była przewidziana w projekcie. Finansowanie tego zadania z budżetu projektu wymagało zgody władz Programu. Długość ogrodzenia wynosi ok. 200 m. W ogrodzeniu są umieszczone trzy bramy – od strony internatu, od strony osiedla mieszkaniowego (północna) i od strony kościoła Św. Kazimierza. Ogrodzenie jest bardzo solidne, ocynkowane i malowane, osadzone na fundamencie a przy Sali na murze oporowym. Dolna część jest wykonana z płaskowników, górna z siatki, całkowita wysokość 3 m. Będzie ono dobrze zabezpieczało przechodniów i okoliczne domy przed wypadającymi piłkami z boiska. Wykonawcą ogrodzenia była firma Pana Morskiego z Giżycka. Koszt ogrodzenia wyniósł 249.690 zł, spodziewana refundacja z Unii Europejskiej 212.236 zł. Budowę ogrodzenia zakończono we wrześniu 2013 r.

Rozbudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego o zewnętrzną windę dla niepełnosprawnych:
Jest to jedno z działań projektu, którego koordynatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ustalono, iż rozwiązaniem docelowym będzie dźwig 8 – osobowy, dostosowany do przewozu niepełnosprawnych, z napędem elektrycznym bez maszynowni. Dźwig będzie poruszał się w specjalnie wybudowanym szybie, zlokalizowanym przy budynku od strony zachodniej (pływalni). Wykonawcą zadania była firma Biłas i synowie z Giżycka. Koszt budowy wyniósł 220.141 zł. Dofinansowanie z PEFRON – 122.455 zł. 13 września br., decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczono windę do użytkowania.