Zakończono konsultacje społeczne

Zakończono konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Giżyckiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2018”. Uwagi i opinie można było zgłaszać w terminie do dnia 16 października 2015 r.

Ze sprawozdaniem z przebiegu konsultacji można się zapoznać TUTAJ

Zaproszenie do konsultacji: Konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy…”