Zakończono realizację projektu Erasmus+ „Nauczanie i uczenie się z ICT”

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku w dniach 9-13 czerwca 2018r. zakończyło realizację projektu Erasmus+ „Nauczanie i uczenie się z ICT” z udziałem szkół partnerskich z zagranicy: Grecji, Turcji, Słowacji i Węgier. Autorami i koordynatorami głównymi projektu były Małgorzata Szpakowska oraz Mariola Plaugo.

Głównym celem projektu było wdrażanie innowacyjnego podejścia do nauczania poprzez funkcjonalne wykorzystanie na lekcjach aplikacji ICT, wprowadzanie atrakcyjnych metod opartych na nowej technologii i udostępniania w chmurze.

Rezultaty działań zaprezentowane zostały 12 czerwca 2018r. na Konferencji ICT w Ekomarinie w Giżycku z udziałem władz powiatu i miasta: Wicestarosty pana Mirosława Drzażdżewskiego, Burmistrza pana Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych pani Małgorzaty Czopińskiej, dyrektorów szkół powiatowych i miejskich oraz przedstawicieli krajów partnerskich: koordynatora z 4 Szkoły Zawodowej z Heraklionu na Krecie w Grecji pani Evangeli Pelekanaki, koordynatora z Liceum w Gülsehir w Turcji Pana Ahmeta Dogana, pana Lukáša Ilavský z Elektrotechnicznej Szkoły Zawodowej w Trnawie na Słowacji, koordynatora z Węgier z Technikum w Jaszbereny pani Krisztiny Kurtan.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli: pan Patryk Matyjasek – Inżynier oprogramowania chmurowego z INTEL Polska i absolwent II LO w Giżycku z prezentacją „Chmura w edukacji” oraz pan Simon May z Google Training, który przeprowadził praktyczne warsztaty z aplikacjami Google.

Podczas sesji wideo z Warszawą, pani Barbara Wycisk Dyrektor Seiloc Enterprise Solutions zaprezentowała przekrój rozwiązań technologii chmurowych Google G. Suite i Acer dla edukacji. Konferencja była podsumowaniem dwuletniej pracy w projekcie Erasmus+ i dała nam możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji zainteresowanych naszymi działaniami i nawiązania dalszej współpracy. Szczególne podziękowania należą tu się panu Jackowi Łożyńskiemu Radnemu Powiatu Giżyckiego za bezinteresowną obsługę informatyczno – techniczną wydarzenia.

W kolejnych dniach wizyty odbyło się spotkanie z Prezesem zakładu Alnea w Stawigudzie Panem Krzysztofem Kamińskim i podczas którego uczestnicy dowiedzieli się czym jest innowacja, robotyzacja i automatyzacja produkcji, zobaczyli zrobotyzowane stanowiska i stacje montażowe, zaawansowanego technologicznie robota ZEUS i pracę programistów, którzy zarazili ich pasją do programowania robotów i maszyn. Zdobyta wiedza pomoże z pewnością młodzieży szkolnej w podjęciu trafnej decyzji w wyborze ścieżki zawodowej.

W ramach działań ICT w szkole przeprowadzono lekcję matematyki w języku angielskim z użyciem tablicy interaktywnej i programów Flow!Works Pro oraz Geogebra o temacie: Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych. Celem było zwiększenie motywacji i zaangażowania uczestników projektu do nauki matematyki przez upowszechnianie nowoczesnych metod z zastosowaniem narzędzi multimedialnych.

Praca w projekcie dała uczniom i nauczycielom możliwość zdobycia wiedzy i dzielenia się doświadczeniami w zakresie ICT, zawarcia międzynarodowych przyjaźni i przełamywania barier językowych. Możliwości oferowane przez Erasmus+ wspomagają rozwój osobowy, poznawanie innowacyjnych metod nauki i pracy za pomocą kompetencji cyfrowych oraz poszukiwanie ciekawych rozwiązań w świecie nowych technologii.

Autorzy:
Małgorzata Szpakowska
Mariola Plaugo

W szkole

ALNEA w Stawigudzie z robotem Zeusem

Konferencja ICT – prezentacja Chmura w Edukacji P. Matyjasek

Koordynatorzy projektu, Dyr E. Downar, S. May i P. Matyjasek
na konferencji ICT w Ekomarinie