Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka – Wilkasy.

Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace przygotowawcze, ziemne, wyrównano nawierzchnię mieszanką kruszywa, położono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, wykonano także nowe pobocza. Wartość całego remontu wyniosła 491 083,68 zł (brutto).
318660,00 zł (brutto) stanowił wkład własny do inwestycji w tym 50% tj. 159330,00 zł przeznaczyła na dofinansowanie Gmina Giżycko. 172423,68 zł (brutto) pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie. Prace wykonano na odcinku 1,070 km.
Uroczystość otwarcia odbyła się 25 listopada 2020 roku. Uczestniczyli w niej Starosta Powiatu Giżyckiego Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz, Prezes PRD sp. z o.o. w Gajewie Marianna Jurgo, Przewodnicząca Rady Gminy Giżycko Agnieszka Konc, radni: Ewa Maziarz, Józef Nacewicz, Mirosław Antoniak oraz sołtys Wronki Jarosław Dunowski i mieszkańcy.

informacja i zdjęcia: Urząd Gminy Giżycko

remont drogi wilkasy wronkaremont drogi wilkasy wronka