Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków z RPO WiM

uwagaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 31 marca 2016 roku  ogłosił zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie znajduję się w linku poniżej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/zdjecia/strona/Harmonogram_2016/Harmonogram_2016_03_31.pdf