Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitala – dzięki wsparciu 5 samorządów

Dzięki wspólnej inicjatywie samorządów: Powiatu Giżyckiego, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Ryn oraz Gminy Kruklanki udało się zakupić wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną dla giżyckiego szpitala na kwotę ponad 424 tys. zł. Poszczególne samorządy powiatu giżyckiego zadeklarowały następujące kwoty: Powiat Giżycki – 150.000 zł, Gmina Miejska Giżycko – 169.266 zł, Gmina Giżycko – 51.000 zł, Miasto i Gmina Ryn – 34.400 zł, Gmina Kruklanki – 19.500 zł. Z tegorocznego wsparcia samorządów kupiony zostanie następujący sprzęt: jeden z najnowocześniejszych aparatów RTG z ramieniem C za kwotę około 240 tys. zł, który wspiera zespoły medyczne podczas zabiegów operacyjnych, przenośny 42-kanałowy aparat RTG za kwotę ponad 66 tys. zł, urządzenie do dezynfekcji ścieków szpitalnych za około 110 tys. zł, które oczyszczać będzie m.in. ścieki z oddziału zakaźnego oraz planowany jest dodatkowo zakup aparatu KTG, który m.in. bada czynności serca płodu. Wszystkie zebrane środki pochodzą z budżetów wskazanych wyżej samorządów, które od kilku już lat wspierają w ten sposób giżycki szpital, podnosząc w ten sposób standard świadczeń oraz poziom bezpieczeństwa pacjentów leczonych w naszym szpitalu.

 

aparat RTG z ramieniem C Brivo 865

aparat EEG DigiTrack Move 42