Zakup nowości książkowych do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 na zakup nowości książkowych. Część książek jest już wykorzystywana w trakcie prowadzenia zajęć czytelniczych.