Zalecenia Komisji Europejskiej po kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

EU+EFS_cent-kolorW województwie warmińsko – mazurskim obył się audyt systemu zarządzania i kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzony przez Komisję Europejską. Województwo otrzymało najwyższą z możliwych ocenę. Komisja sformułowała zalecenia, których wdrożenie może przyczynić się do zapobiegania nieprawidłowości w realizowanych projektach.

Więcej informacji na stronie internetowej