Zapal Światło Wolności

Dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 19.30 odbyła się Ogólnopolska Akcja IPN pt. 13 grudnia – wprowadzenie stanu wojennego „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” . Ponad 59 uczniów z Giżycka (reprezentanci  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz Zespołu Szkół Zawodowych)  przyniosło i  przed budynkiem Zakładu Doskonalenia Zawodowego zapaliło znicze na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie  38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz oddanie czci bohaterom, którzy ponieśli śmierć w tym smutnym dla naszego narodu czasie. Każdy uczestnik otrzymał symboliczne naklejki. W tym dniu uczniowie kilku klas ZDZ wysłuchali prelekcji na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i obejrzeli filmy dokumentalne o stanie wojennym.

Organizator akcji mgr Andrzej Arian