Zapraszamy do korzystania z Geoportalu powiatowego

Starosta Giżycki Informuje, że na Geoportalu Powiatowym pod adresem https://gizycki.e-mapa.net/ zostały uruchomione następujące e-usługi:

 1. Generowanie map tematycznych wg zadanych kryteriów.
 2. Przyjęcie zgłoszeń na roboty geodezyjno-kartograficzne wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego.
 3. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
 4. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kontrola opracowań i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej dokumentacji technicznej.
 5. Zapytanie o właściciela nieruchomości – komornik.
 6. Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 7. Zamówienie danych o osnowie geodezyjnej i kartograficznej.
 8. Ustalanie/aktualizacja klasyfikacji gruntów na terenie powiatu.
 9. Zgłoszenie przez właściciela/dzierżawcę zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 22 ust 2).
 10. Wydawanie decyzji i postanowień w przedmiocie EGiB.
 11. Obsługa inwestorów i projektantów.
 12. Zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
 13. Scalenie i wymiana gruntów.
 14. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
 15. Wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń.
 16. Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.
 17. Ustalenie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
 18. Zdalna pomoc dla geodetów/objaśnienia/wyjaśnienia w zakresie oznaczeń (przez konto, dla tych którzy zgłosili robotę).

 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  [pobierz]