Zapraszamy do nauki w Szkole Policealnej w Giżycku

Masz 20, 30, 40, 50 a może więcej lat? Legitymujesz się średnim wykształceniem, a nie masz matury? myślisz o zdobyciu zawodu lub przekwalifikowaniu się? Jesteś idealnym kandydatem do Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. Nauka bezpłatna dla wszystkich! Zapraszamy!