Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym

boyenPowiatowy Konkurs Historyczny „Polski czyn niepodległościowy 1914–1918 oraz Działania wojenne na Mazurach 1914–1915” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Giżyckiego. Organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen.

 

Celem konkursu jest:

 1. propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski, a szczególnie o Marszałku Józefie Piłsudskim i dziejach wskrzeszonego przez niego polskiego oręża,
 2. prezentacja wiedzy zdobytej w szkole,
 3. kształtowanie postaw patriotycznych uczniów,
 4. zachęcenie do poznawania dziejów Ojczyzny, a zarazem tzw. małej ojczyzny,
 5. kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków,
 6. ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi,
 7. pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej,
 8. kultywowanie pamięci o Legionach Polskich,
 9. zachęcanie do aktywnego korzystania z różnych źródeł informacji,
 10. pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami.

Szkołę może reprezentować 1-3 uczniów (nie stanowią oni drużyny).

Zgłoszenia szkół chętnych do udziału w konkursie oraz listę uczniów (do trzech osób) należy przesłać w terminie do dnia 20 października 2014 r. drogą elektroniczną na adres organizatora: tmtb@poczta.onet.pl

Konkurs przewiduje dwa etapy:

 • etap szkolny – przeprowadzony do dnia 20 października 2014 r.,
 • finał konkursu – przeprowadzony dnia 27 października 2014 r.

Zagadnienia konkursowe:

 1. Geneza I wojny światowej.
 2. Strony konfliktu.
 3. Przebieg ważniejszych działań wojennych z uwzględnieniem walk na Mazurach.
 4. Szlak bojowy Legionów Polskich.
 5. Organizacja Legionów.
 6. Postać i legenda Józefa Piłsudskiego w latach 1914–1918.
 7. Dowódcy Legionów.
 8. Umundurowanie legionisty.
 9. Tematy legionowe w sztuce i kulturze.

SZCZEGÓŁY NA TEMAT KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE:

Regulamin Powiatowego Konkursu Historycznego 2014