Zapraszamy do udziału w programie

Od września 2014r. planowana jest realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Szczegółowych informacji udziela:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel. (87) 429 10 89
e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl
Zapraszamy do udziału!