Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Animator czasu wolnego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza na szkolenie pn. „Animator czasu wolnego”, które odbędzie się w terminie 08-09 grudnia 2018r. (sobota – niedziela, w godz. 9.00-15.30 w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, budynek GOKiR).

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie animacji czasu wolnego. Liczba miejsc jest ograniczona – zaplanowano udział 20 osób.

Zasady rekrutacji na szkolenie:

* złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 30 listopada br. w biurze stowarzyszenia w Węgorzewie lub Wilkasach lub przesłanie skanu podpisanego formularza na maila;

* wiek od 16 do 25 lat oraz kobiety (tzw. grupy de faworyzowane);

* opis doświadczenia społecznego związanego z animacją, w szczególności jako wolontariusz na różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach;

* uzasadnienie potrzeby udziału w szkoleniu;

* organizator nie zapewnia transportu na szkolenie;

* zakłada się udział osób z każdej gminy członkowskiej LGD (Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko – tylko gmina wiejska, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Ryn, Srokowo).

* o zakwalifikowaniu się na szkolenie, uczestnicy będą powiadamiani telefonicznie najpóźniej do 04 grudnia br.

W załączeniu:
program DZIEŃ I  [pobierz]
program DZIEŃ II  [pobierz]
formularz zgłoszenia  [pobierz]

 

Szczegółowe informacje, można uzyskać w biurach stowarzyszenia:

– Węgorzewo: Plac Wolności 1b, tel. +48 87 428 47 41; e-mail: biuro@mazurylgr.pl

– Wilkasy: ul. Olsztyńska 54, tel. +48 428 29 51, e-mail: promocja@mazurylgr.pl

 

Szkolenie dofinansowane jest w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.