Zapraszamy na cykl konferencji

herb malyPowiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza serdecznie osoby, które pracują w dziedzinach związanych ze sportem, sferą socjalną, promocją zdrowego stylu życia i działaniami sportowymi na terenie powiatu giżyckiego, do wzięcia udziału w cyklu konferencji organizowanych w ramach projektu pod nazwą ,,Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”.

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Rejon Jurbarkas na  Litwie i Rejon Nieman w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja.

Konferencje mają na celu pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy zainteresowanych specjalistów i podzielenie się doświadczeniami z partnerami sposobami rozwiązywania problemów zdrowotnych u dzieci i młodzieży.

Terminy konferencji

1.    Konferencja w Jurbarkas na Litwie- 29 – 30 listopad 2013.
2.    Konferencja w Niemanie – Rosja 4 – 5 grudzień  2013.
3.    Konferencja w Giżycku- 17 – 18   grudzień  2013.

Informujemy osoby zainteresowane, iż  ze względu na procedury graniczne obowiązujące do Rosji niezbędna jest szybka decyzja, w szczególności  o udziale w konferencji w Niemanie (Rosja) i dostarczenie do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Smętka 7,  paszportów w celu uzyskania zaproszenia i wizy do Rosji.

Podstawowym kryterium  kwalifikacji do udziału w konferencji jest kolejność osobistego zgłoszenia do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ulica Smętka 7, Giżycko, w godzinach 7:15 -15:00. Grupa polska razem może liczyć 20 osób.