Zapraszamy na Dożynki Powiatowo-Gminne

Zapraszamy serdecznie na Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbędą się dnia 3 września 2022 r. przed Urzędem Gminy w Wydminach.

 

Fot. https://wiadomosci.ox.pl/jasienica-zaprasza-na-dozynki,70768